Wortelopdruk project

Renovatie project “Wortelopdruk“ in de Wijk Rietlanden.

Zoals tijdens de inloopavonden, in de herfst van 2018,  door de gemeente Emmen is gepresenteerd aan de omwonenden is de gemeente gestart met de uitvoering van het project “Wortelopdruk” in de wijk Rietlanden.

Dit betreft werkzaamheden in de omgeving van: Kolgans 8, Torenvalk 65, Eidereend 21, Watersnip 17, Koolmees 59 en 118, Staartmees 11, Appelvink 37,61,106, Steenuil 77 en Ransuil 106.

Dit project wordt in 2 fasen uitgevoerd namelijk in het voorjaar de renovatie van de bestrating en het verwijderen van het groen, en in het najaar het aanbrengen van de nieuwe beplanting.

Hieronder vindt u de tekeningen:

Wortelopdruk Staartmees 11

Wortelopdruk Kolgans 8 A2

Wortelopdruk Kolgans 8 A3

Wortelopdruk Watersnip 17

Wortelopdruk Appelvink

Wortelopdruk Torenvalk 65 1

Wortelopdruk Torenvalk 65 2

Wortelopdruk Steenuil 77

Wortelopdruk Eidereend 21

Wortelopdruk Koolmees 59 en 118

Wortelopdruk Ransuil 106