Wortelopdruk info avonden

Er zijn diverse inloopavonden met de gemeente geweest over de wortelopdruk problemen.

Deze inloopavonden waren specifiek voor enkele erven en velden waar dit probleem zich voordoet.

De gemeente had tekeningen bij zich om te laten zien hoe het wordt, voor zowel de bestrating als de beplanting. de bestrating en de beplanting.

De bewoners konden hierop reageren.