WhatsApp in de Rietlanden

In de loop van 2017 hebben bewoners van enkele straten in de Rietlanden, met behulp van informatie uit de wijkkrant van de Wijkvereniging en internet, het initiatief genomen om contact te leggen met buurtgenoten met als doel het oprichten van een WhatsApp groep.

Iedere bewoner van 18+ kan zijn telefoongegevens doorgeven aan de beheerder van de groep. Op deze manier kan men elkaar snel waarschuwen als er  een verdachte situatie is.

Ook blijkt men dit middel goed te kunnen gebruiken als er een noodsituatie is.

De beheerder meldt zijn groep aan bij de wijkagent en de Wijkvereniging.

Inmiddels zijn wij op de hoogte van vijf groepen:  in het Duivenveld, Kraaienveld, Mezenveld, Ganzenveld en Sternenveld.

De Wijkvereniging heeft inmiddels borden besteld om dit ook zichtbaar te maken.

Mocht u ook een groep willen beginnen, vergeet niet dit te melden. De Wijkvereniging heeft ook een voorbeeldbrief beschikbaar om contact te leggen met uw buren.