Waterpeil Rietplas

Niveau en kwaliteit van het water in de

grote- en kleine Rietplas.

Via de media heeft u de afgelopen tijd kunnen vernemen dat de Wijkverenigingen van zowel Rietlanden als Woonparc Sandur, hun best doen om bij de gemeente aan te dringen op maatregelen om zowel het waterniveau als de waterkwaliteit te verbeteren.

Dit is al geruime tijd een steeds groter wordend probleem. De beide wijkverenigingen hebben in het voorjaar 2019 een visiedocument over de ontwikkeling van dit gebeid aan de gemeente overhandigd. Daaruit blijken onze ambities en dus, is het van het allergrootste belang dat genoemde problemen voortvarend worden aangepakt.

Wij blijven u informeren over de inhoud en voortgang.