Waterniveau Rietplas update 1

Waterniveau Rietplas.

Sinds eind november zijn wij van de Wijkverenigingen Rietlanden en Parc Sandur samen met een bewonersgroep, “Waterpeil” genoemd, opnieuw in overleg met de Gemeente over het waterniveau in de Rietplas.

Op 22 november is er een gesprek geweest tussen de drie genoemde partijen met de gemeente en vertegenwoordigers van provincie en waterschap.

In dat gesprek is door ons aangegeven dat er nu echt iets gedaan moet worden aan het waterniveau, waarop ook duidelijk is geworden dat een oplossing niet eenvoudig is.

De gemeente heeft inmiddels opdracht gegeven voor een onderzoek naar de problemen en potentiële oplossingen voor de water kwaliteit en het niveau..

Ingenieursbureau Witteveen en Bos is gestart met het opstellen van onderzoek vragen en gaat zich verdiepen in de water technische zaken rondom de Rietplas.

Medio januari hebben we weer een gesprek, met de gemeente en het ingenieursbureau, waarna het daadwerkelijke onderzoek kan beginnen.

Het zal nog wel enige tijd duren voordat het onderzoek is afgerond en zeker voordat er iets is opgelost.

We houden u op de hoogte en blijven e.e.a. kritisch volgen.

Wordt vervolgd.