Verslag werkbezoek B & W Emmen aan Wijkvereniging Rietlanden

Op 21 september hebben burgemeester Eric van Oosterhout en Wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen, in gezelschap van enkele ambtenaren, hun jaarlijkse werkbezoek aan onze Wijkvereniging gebracht.

Doel van dit werkbezoek is B&W te informeren over het reilen en zeilen van de Wijkvereniging (Erkend Overleg Partner = EOP)  in de Rietlanden. Tijdens dit werkbezoek worden dan enkele specifieke onderwerpen wat breder en dieper bediscussieerd.

Na dit onderdeel van het bezoek, heeft de Burgermeester samen met de voorzitter van de WV. de beweegtuin voor senioren geopend.

Vervolgens is het werkbezoek verder gegaan met een fietstocht door de woonwijk Rietlanden. Tijdens deze tocht hebben we een stop gehouden op enkele plekken die wij belangrijk vonden om even onder de aandacht te brengen. Hierbij zijn we ook even gestopt bij de milieustraat in het winkelcentrum. Reden hiervoor is dat de Wijkvereniging zich sterkt maakt voor het opheffen van het verkeersknelpunt tijdens het lossen van afval bij deze milieustraat. Wij gaan hierbij voor veiligheid van automobilisten, voetgangers en fietsers. Dat kan en moet beter.

Hierna is het werkbezoek afgesloten waar het ook was begonnen, n.l. in Woonwijkcentrum Valkenhof. Wij zijn zeer tevreden over de aandacht die we hebben gekregen voor onze onderwerpen.

Bezoek B&W