Vernielingen toiletunit Rietplas

Vernielingen toiletunit Rietplas

In het weekend van 10/11 augustus is de toiletunit bij de Rietplas voor de tweede keer op rij vernield. Het is vreselijk jammer dat dit weer is gebeurd. De gemeente heeft de afweging gemaakt of zij de toiletvoorziening moeten laten herstellen of niet. Helaas is de schade erg groot. Het herstellen van de toiletunit kost de nodige tijd. Het kan zijn dat de unit zelfs volledig vervangen moet worden.

 

Daarom heeft de gemeente besloten om de toiletunit te verwijderen. Het risico dat het nog een keer kapot wordt geslagen is helaas erg groot. Oorspronkelijk was het plan dat de toiletunits tot begin september bleven staan. Als de toiletunits succesvol zouden zijn, was de bedoeling dat er permanente toiletinstallaties worden geplaatst. De gemeente gaat in het najaar met de wijkvereniging in overleg om te bespreken hoe dit volgend jaar het beste aangepakt kan worden.

Mooi weer?

Mocht blijken dat het de komende tijd beter weer wordt waardoor mensen meer gaan zwemmen in de Rietplas, dan kan op die dagen en mobiele toiletunits geplaatst worden.