Verduurzamen particuliere woningen

Verduurzamen particuliere woningen

Iedere woningeigenaar moet in een toekomstbestendig huis kunnen wonen. Een toekomstbestendig huis is comfortabel, gezond, veilig, betaalbaar en duurzaam. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vier wijken in Nederlandse gemeenten aangewezen om te onderzoeken welke rol de overheid kan spelen om je huis te helpen verduurzamen. Emmen is één van die vier gemeenten en deze heeft de wijk Rietlanden aangewezen om mee te doen aan dit project (Emmen geeft Energie). Vanuit de Gemeente  is een initiatief  (waaronder Regionaal Energieloket en TU Eindhoven)  “DoeTank Publieke Ontzorging – Landelijk Kennis- en leertraject “ ontstaan welke ervaring en ideeën heeft over verduurzamen van woningen.

Kennis- en leertraject in de Rietlanden
Het kennis- en leertraject in de Rietlanden is een samenwerking tussen bewoners, de gemeente Emmen en de DoeTank. Het doel is bewoners nu en in de aankomende jaren klaar te stomen voor toekomstbestendig verbouwen.

Zij doen dit door bewoners die willen verbouwen en/of verduurzamen te helpen met een plan. Zo willen zij beter begrijpen wat er nodig is voor bewoners om tot duurzaam verbouwen over te gaan. Men is begonnen met een zestal gedetailleerde woningscans, om een eerste beeld te krijgen van de technische mogelijkheden en problemen. De inzichten die zijn opgedaan in deze zogenaamde 'Huisfluistersessies' worden vervolgens middels een informatieavond gedeeld in de wijk. In een zestal blogs met de uitkomsten van deze sessies die u kunt inzien met behulp van de link. wijkpagina voor de Rietlanden

Woensdag 13 april  (19.30 – 20.30 uur) wordt een webinar (digitale bijeenkomst) inschrijflink georganiseerd waarvoor u zich kunt inschrijven en bijwonen.