Uitslag enquête Hello Festival

Hello festival enquête.

 

Afgelopen weken hebben de wijkverenigingen van Rietlanden en Parc Sandur, een enquête gehouden over het Hello festival.

We wilden graag weten wat u als bewoners, van beide wijken, van dit jaarlijkse muziek festival vind.

De enquête was aangekondigd op onze websites en op het digibord en kon op de web site worden ingevuld.

Daarvoor hadden we een zes tal vragen opgesteld waarop u uw mening kon geven.

Er hebben 75 personen de enquête ingevuld, daarvoor onze dank.

Misschien niet zo erg veel, maar onze indruk is dat het toch wel redelijk het algemene gevoel weergeeft.

Inmiddels hebben we de uitkomsten ook besproken met de mensen van de organisatie van het Hello festival.