Uitnodiging voor thema-avond “Veiligheid”

Op dinsdagavond 11 oktober a.s. wordt een thema-avond georganiseerd. Deze avond wordt verzorgd door onze twee wijkagenten Lieneke en Melanie en zij worden vergezeld door een digitaal rechercheur.
Aan de orde komen veiligheid rond het huis en op straat, maar ook in de wijk. De wijkagenten kennen onze wijk goed en kunnen hun eigen ervaringen met u delen en vragen beantwoorden. De ervaring uit het verleden leert ons dat deze bijeenkomsten heel nuttig worden gevonden.
Daarnaast zal de digitaal rechercheur het hebben over de verschillende vormen van digitale criminaliteit die tegenwoordig spelen.
Deze bijeenkomsten worden vaker door de politie verzorgd en wij willen als wijkbestuur deze avonden - bij voldoende opkomst - ook vaker organiseren.
Deze avond zal worden gehouden in de grote zaal van “Het Valkenhof” (Valkenveld).
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
Einde: 21.30 uur