Uitnodiging aanbieden Visiedocument Grote en Kleine Rietplas.

Visiedocument Grote en Kleine Rietplas

Uitnodiging

Officiële overhandiging van het document “Visie Grote en Kleine Rietplas” aan Wethouder R. van der Weide, op 31 Januari.

Afgelopen anderhalf jaar hebben de Wijkverenigingen van Rietlanden en Parc Sandur  een toekomstvisie document opgesteld voor de Grote en Kleine Rietplas.

Bij de totstandkoming van dit visiedocument hebben inwoners en ondernemers van het gebied ideeën en suggesties ingebracht welke daarin verwerkt zijn.

De Gemeente Emmen heeft toegezegd dit document te gaan gebruiken als onderliggend document bij het maken van toekomstig beleid.

Op 31 Januari a.s. zal dit Visiedocument door de beide Wijkverenigingen worden aangeboden aan Wethouder R. van der Weide.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd om op 31 januari om 14.30 uur bij deze feestelijke overhandiging aanwezig te zijn in:

Horeca Centrum de Rietplas UA, Kleine Rietplas 1, 7827 XZ Emmen.

De Visie Grote en Kleine Rietplas is hier te lezen op deze website.