Spreekuur Wijkvereniging

Spreekuur wijkvereniging weer gestart in de Valkenhof

Eindelijk na ruim twee jaar coronatijd starten we weer met ons inloopspreekuur.

Alle bewoners uit de wijk zijn van harte welkom. Elke dinsdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur in de Valkenhof.

Heeft u vragen of suggesties kom langs. De wijkvereniging, de wijkagent, Domesta en Sedna zijn dan ook aanwezig.

Wij zitten in de centrale hal aan de grote tafel of in ons kantoor achterin. Loop gerust binnen en u heeft meteen antwoord.

Lukt het niet om langs te komen stuur dan een mail naar info@wijkverenigingrietlanden.nl.