Speelplaats en uitlaatplekken voor honden in de Rietlanden

Recreatie “Mens en Hond”.

Tijdens ons spreekuur, maar ook via de mail komen bij ons regelmatig klachten binnen over de omgang met honden in onze woonwijk. Het betreft hier vaak klachten over overlast van uitwerpselen die, (ondanks de verplichting hiertoe middels een gemeentelijke verordening), niet door de hondenbezitter worden opgeruimd, maar ook vaak over loslopende honden waar anderen soms bang voor zijn.

Natuurlijk zijn het allemaal lieve honden volgens hun baasjes, en dat geloven we ook wel, maar dat kunnen andere bewoners niet weten. Niet iedereen vindt het prettig dat een vreemde hond tegen hun opspringt.

Omdat wij als Wijkvereniging moeten, maar vooral ook willen werken aan de leefbaarheid in onze woonwijk, trekken wij ons deze klachten echt aan. Maar wat kunnen we daarmee? Kunnen we omstandigheden creëren waarbij meer wijkbewoners happy zijn? Is er een oplossing?

Met alleen handhaven van de gemeentelijke verordeningen zijn we er niet. Wij hebben het idee dat je ook iets moet bieden. Dat zou dan kunnen in de vorm van specifieke ruimtes in te richten waar honden lekker kunnen loslopen zonder overlast voor anderen te kunnen zijn.  Dit noemen we dan uitlaatgebieden. Ook denken we aan het inrichten van een speelveld met attributen, waardoor honden nog prettiger kunnen spelen en rennen, terwijl hun baasjes ondertussen kunnen socialiseren.

Ook wordt er nagedacht over speciale afvalbakken met zakjes voor uitwerpselen, waar u dat in kunt deponeren. Ook dit werkt in sommige andere gemeente erg goed, maar soms ook niet. Dus uw mening en inzichten zijn hierin belangrijk.

Wij hebben al een bezoek gebracht aan zo’n speelveld in Beilen. Daar waren de hondenbezitters zeer enthousiast. Men heeft er grote afstanden voor over om erheen te gaan. Er zijn er meerdere van in ons land.

Dit realiseren vraagt behalve een lange adem, ook mensen die de initiatieven willen nemen samen met anderen. Als ik afga op de hoeveelheid honden, dus hondenliefhebbers in onze wijk, dan moeten onder deze liefhebbers toch bewoners zijn die hieraan willen meewerken.

Zonder U zal het niet gaan lukken.

Daarom: Een dringende oproep om uw aanmelding als u iets voor dit project wilt betekenen. Wacht daarom niet langer en meld je aan bij ons bestuur. Dat kan op het spreekuur of via de mail: info@wijkverenigingrietlanden.nl.