Rietplas vissen

Rietplas vissen

Op 11 mei hebben B&W een besluit genomen m.b.t. een aantal aanpassing voor het vissen in de Rietplas.

Uitgangspunten zijn geweest:

1. De nachtvisplekken liggen buiten de natuurgebieden;

2. De nachtvisplekken zijn goed zichtbaar vanaf de openbare weg;

3. Houd rekening met voorkomen van overlast in de woongebieden;

4. Vissen vanaf de eigen steiger moet kunnen;

5. Bij zwemstranden mag niet worden gevist.

Met het doorvoeren van de aanpassingen hebben B&W een goede balans gevonden tussen het wonen aan water en de brede recreatieve waarden van dit gebied.

• De doorvaart tussen de kleine en de grote Rietplas aan de kant van Reigerveld wordt verboden voor vissen, zodat de boten zonder hinder tussen beide plassen kunnen varen.

• De oevers van de landtong (strandje) tegenover de Drieteenspecht wordt voor nachtvissen verboden, dag-vissen blijft toegestaan.

• De oevers tegenover het Spechtenveld wordt voor nachtvissen verboden, dag-vissen blijft toegestaan.

• De sloot voor de woningen Spechtenveld 1 t/m 10 wordt verlegd om het parkeerprobleem op te lossen.

• Om het parkeren langs de oever tegenover Drieteenspecht 41 en 42 tegen te gaan wordt er een greppel gegraven langs de parallelweg tim de trailerhelling nabij het watersportstrand.

• De openbare oevers in het woongebied Sternenveld, Spechtenveld en Snippenveld en in de wijk Sandur worden voor vissen verboden, met uitzondering van kinderen tot 14 jaar

• Het recreatiegebied wordt afgesloten, zodat brede voertuigen het gebied niet in kunnen rijden.

• Hondenstandjes worden verboden om te vissen, zodat honden veilig kunnen zwemmen.

Het is van belang dat het openbare gebied recreatief toegankelijk blijft voor alle gebruikers en dat de overlast voor de inwoners die wonen aan het water tot een minimum wordt beperkt. Met het aangepaste plan worden die uitgangspunten gewaarborgd. Zo mag men overdag blijven vissen in de Rietplas, natuurgebieden en wordt het nachtvissen beperkt toegestaan langs de aangewezen oevers van de Rietplas. Daarnaast wordt het verboden om tegenover de bewoners die aan het water wonen te vissen. De overzichtskaart recreatieve waarden Grote en Kleine Rietplas is daarop aangepast, zie bijlage. De uitgangspunten over het vissen worden vastgelegd in de vis-app en op de website van de hengelsportfederatie Groningen Drenthe.