Opvang probleemgevallen in boerderij aan Nieuw-Amsterdamse straat

De Wijkvereniging heeft samen met de EOP’s Bargeres, Delftlanden en de ondernemers van het Waanderveld een gesprek gehad met loco Burgemeester de Hr. Arends over het genomen raadsbesluit om de gemeentelijk boerderij tegenover de Delftlanden te gaan verhuren aan personen met problemen.

Boerderij gemeente

De Hr. Arends heeft uitgelegd waarom er eerst een raadsbesluit is genomen en daarna pas in overleg met de EOP’s is getreden. Na het gesprek met ons heeft hij erkent dat dit toch niet de goede weg is geweest en dat deze les naar de toekomst toe zal worden meegenomen.

Verder is uitleg gegeven aan de wijze van opvang. Men wil in deze boerderij personen met problemen (o.a. drank en drugsverslaving) een woongelegenheid laten huren. Deze mensen wonen nu in Angelslo. Gebleken is dat de keuze om deze personen zo dicht tussen de ander bewoners te laten wonen niet goed is. Dat geeft daar veel overlast.

EOP’s van Delftlanden, Bargeres, Rietlanden en ondernemers van het Waanderveld hebben hun ernstige bezorgdheid uitgesproken over de risico’s voor onveiligheid. De gemeente heeft hiervoor begrip getoond, en onze bezorgdheid proberen weg te nemen. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt, omdat de overlast in Angelslo best wel groot is. Echter de situatie van de woonomgeving is wel totaal anders en in ons geval veel gunstiger.

Enkele feiten c.q. uitspraken:

Plaatsing geschiedt op vrijwillige basis. De gemeente heeft geen rechtsmiddelen om hier in te grijpen tenzij er ernstige overlast ontstaat waarbij gevaar voor derden of de persoon zelf aanwezig is.

Politie zal middels surveillance zich regelmatig laten zien.

De wijkagent van Bargeres zal extra aandacht hebben voor deze situatie.

De EOP’s hebben gevraagd om extra maatregelen in de zin van camera observatie in de omgeving. Dit wordt in overweging genomen.

Overdag is er begeleiding maar in de avond en nacht niet. (begeleiding door o.a. Leger des Heils en verslavingszorg)

Voorlopig gaat men uit van 5 bewoners maar in de toekomst kunnen er maximaal 13 bewoners geplaatst worden.

Meldingen van overlast zullen door de politie worden geregistreerd en geanalyseerd.

Er zal regelmatig overleg zijn met de EOP’s om ervaringen te bespreken. (eerst maandelijks, daarna afhankelijk van de omstandigheden)

De bewoners van het Waanderveld, de Delftlanden, Bargeres en de Rietlanden maken zich zorgen. Om deze bezorgdheid wat weg te nemen zal er een informatieavond worden georganiseerd. Deze is op 7 december en is openbaar toegankelijk. De plaats van deze informatieavond wordt nog bekendgemaakt.