Oproep snoeien van overhangend groen

Struiken en takken die overhangen vanuit particuliere tuinen op voet- en fietspaden of op de openbare weg kunnen veel overlast en zelfs schade veroorzaken.

Maar ook voor onveilige situaties zorgen . U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat door dit overhangende groen.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw overhangende struiken of takken te snoeien.

Het is belangrijk dat u rekening houdt met de regels voor o.a. het snoeien van planten en struiken waar vogels in nestelen (zie Flora- en faunawet).

 Eén keer per maand haalt AREA Reiniging gratis één kubieke meter takken op.

Daarnaast kunt u gratis groenafval naar de Milieustraat brengen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.areareiniging.nl

 Ziet u gemeentelijk groen dat voor overlast, eventuele schade of voor een gevaarlijke situatie zorgt meldt het ons.

Dit kan via https://gemeente.emmen.nl/producten/melding-over-uw-buurt