Nieuwsbericht gemeente Emmen

Van de gemeente hebben wij ontvangen het volgende nieuwsbericht over de Rietplas!

Om van de Grote Rietplas een fijne plek voor omwonenden, gebruikers en dieren te maken, werkt de gemeente Emmen samen met anderen aan plannen voor verbetering van de Rietplas. Wilt u weten wat er allemaal gebeurt? Houd dan deze pagina in de gaten voor meer informatie. De gemeente Emmen stuurt regelmatig een update

Blauwalgen

We zijn blij te kunnen melden dat in de gehele Rietplas weer gezwommen kan worden.

Er is dit jaar vroeg in het seizoen blauwalgen geconstateerd. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Het waterschap Vechtstromen doet onderzoek naar de waterkwaliteit. De provincie Drenthe houdt toezicht op de kwaliteit. Dat betekent dat het waterschap proeven neemt uit het water van de Rietplas. Dit wordt onderzocht. De uitkomsten geeft het waterschap door aan de provincie. Als de hoeveelheid blauwalgen in het water te hoog is, dan geeft de provincie een waarschuwing of een negatief zwemadvies. Dit plaatst de provincie ook op de informatieborden bij de verschillende stranden.

Blauwalgen komen het hele jaar voor. Of blauwalgen tot bloei komen en problemen veroorzaken hangt van een aantal omstandigheden af. Zo speelt onder andere de watertemperatuur, de helderheid van het water en de hoeveelheid beschikbaar ‘voedsel’ een rol. Het is een langere tijd warm en droog geweest en we hebben een zachte winter gehad.

Hou www.zwemwater.nl in de gaten voor de waarschuwingen en adviezen.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Rietplas is niet geweldig. Het waterschap Vechtstromen deed afgelopen jaren meerdere onderzoeken naar de herkomst van bacteriën E.coli en Enterococcen. Uit vijf onderzoeken kwam naar voren dat de mens de grootste vervuiler was. Daarnaast is er tweemaal ‘hond’ geconstateerd en tweemaal ‘vogel’. Ook dit jaar wordt weer onderzoek gedaan naar de herkomst van mogelijke bacteriën in het water.

Toiletten

Deze week worden (tijdelijke) toiletten geplaatst op het Watersportstrand en het Rietstrand bij de Grote Rietplas, zodat je daar terecht kunt voor een sanitaire stop. Door de coronarichtlijnen was het niet mogelijk om eerder openbare toiletten beschikbaar te stellen.

Honden in de Rietplas

Er lopen regelmatig honden met hun eigenaren bij de Rietplas. Een fijn ommetje langs een prachtige omgeving. Ook voor het zwemmen van de honden willen we een plek maken bij de Rietplas. Dit kan niet op een van de officiële zwemwaterlocaties (Watersportstrand, Rietstrand en Parelstrand). Hier mogen geen honden (en ook geen paarden) komen tussen 1 mei en 1 oktober. De gemeente is in overleg met de werkgroep Hond en Grote Rietplas om een hondenstrand te maken bij de Rietplas aan de westzijde van de plas in de buurt van het Watersportstrand. De provincie en het waterschap zijn hier ook bij betrokken. Het gaat om een proefperiode van één jaar om te kunnen bekijken wat het hondenstrand met de waterkwaliteit en de leefbaarheid doet. Hoe het hondenstrand er precies uit gaat zien is nog onderwerp van overleg. Zo is ook voor honden en hun eigenaren plek bij de Rietplas en werken we ook aan de waterkwaliteit van het zwemwater.

Ganzen

Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen over de ganzen van de Rietplas, ook ligt er regelmatig ganzenpoep op de stranden. De groep ganzen is de laatste jaren gegroeid en het aantal klachten hierover zijn gestegen. Ook lijdt de waterkwaliteit onder de hoeveelheid ganzen. Daarom worden de komende week boerenganzen gevangen door Hofganzen Ganzenbescherming| Nederland. De ganzen worden vanuit daar ondergebracht bij stichting Akka’s Ganzenparadijs. Vanuit het Ganzenparadijs wacht de dieren een adoptietraject.

De nijlganzen zorgen ook wel eens voor overlast. Deze ganzen verblijven voor een kortere periode bij de Rietplas en trekken vervolgens weer door. De boerenganzen verblijven wel voor langere periode in de Rietplas en zullen door hun territorium te verdedigen ook andere ganzen weer wegjagen.  

Plan herinrichting westzijde Grote Rietplas

De wijkverenigingen van WoonParc Sandur en Rietlanden hebben samen met andere verenigingen een plan gemaakt voor de herinrichting van de westzijde van de Rietplas. De gemeente Emmen, het Waterschap en de Provincie hebben het plan ontvangen en onderzoeken of en wat hiervan uit te voeren is. Daarvoor wordt, samen met de wijkverenigingen, verenigingen en omwonenden een uitvoeringsagenda gemaakt. Delen van het plan zijn al in uitvoering, zoals de containers van Watersport Drenthe en de plannen rondom het hondenstrand.

Plaatsing containers Watersport Drenthe

In de buurt bij het Watersportstrand zijn zeecontainers van Watersport Drenthe geplaatst. Hiervoor is een vergunning verleend. In de containers bewaart Watersport Drenthe attributen voor het uitoefenen van watersporten op de Rietplas. Watersport Drenthe biedt kanoën en zeilen aan voor kinderen. 

Geen water uit de Rietplas halen

Niet alleen in de Rietplas, maar ook in andere vijvers is het belangrijk dat het waterniveau op peil blijft. Daarom  is er nu een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Dit verbod is door waterschap Vechtstromen op 29 mei genomen. Ziet u dat mensen of bedrijven water uit de Rietplas halen voor eigen gebruik of voor gebruik voor het bedrijf? Dan kunt u dit melden via 088 220 33 33 of via www.vechtstromen.nl.

Heeft u nog vragen of tips over een van deze onderwerpen? Dan kunt u contact opnemen met Jolanda Lubberts-Admiraal van de gemeente Emmen via telefoonnummer: 14 0591 of gemeente@emmen.nl.