NIEUWE TOILETTEN BIJ DE RIETPLAS

De besturen van de Wijkvereniging Rietlanden en van WoonParc Sandur waren blij met het behaalde resultaat, dat er toiletten bij de Rietplas komen. We dachten er een feestelijke opening van te kunnen maken. Maar treurig genoeg hebben anderen gemeend, dat de opening anders moest.