Nieuwe Ombudsman sociaal domein voor gemeente Emmen

Per 1 september heeft de gemeente Emmen een nieuwe Ombudsman sociaal domein (voorheen Zorgombudsfunctionaris): Fred Molenhuis. Inwoners van de gemeente Emmen kunnen met vragen of klachten over de Wmo, jeugdwet of participatiewet terecht bij de Ombudsman sociaal domein. Ook treedt de Ombudsman sociaal domein op als klachtbehandelaar en zal (waar nodig) onderzoek doen en het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd wijzen op zaken die beter kunnen of moeten. De Ombudsman sociaal domein is onafhankelijk en onpartijdig.

Niet alleen de naam Fred Molenhuis is nieuw maar ook de naam van de functie, Ombudsman sociaal domein. Voorheen was deze functie bekend onder de naam Zorgombudsfunctionaris. Deze functie werd sinds 2015 (namens Zorgbelang Drenthe ) met veel inzet en deskundigheid ingevuld door mevrouw Greet Damhoff. Per 1 september jl. heeft zij haar werkzaamheden bij Zorgbelang Drenthe beëindigd.

De inwoners van de gemeente Emmen kunnen de Ombudsman sociaal domein (net als eerder de Zorgombudsfunctionaris), benaderen met vragen of klachten over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Participatiewet (het gemeentelijke ‘sociaal domein’). De Ombudsman sociaal domein geeft informatie of advies, verwijst door naar de juiste instantie of bemiddelt door bijvoorbeeld samen in gesprek te gaan met een zorgaanbieder.

Daarnaast kan de Ombudsman sociaal domein optreden als klachtbehandelaar. Als het doorlopen van de gewone klachtprocedure bij een zorgaanbieder of de gemeente niet tot een oplossing heeft geleid, kan de Ombudsman sociaal domein worden gevraagd om te bemiddelen. Ook zal hij waar nodig zelf onderzoek doen. Hij verzamelt signalen over knelpunten, zal het gemeentebestuur daarop wijzen en aanbevelingen doen om het beleid of de uitvoering ervan aan te passen.

De Ombudsman sociaal domein is op de volgende manieren te bereiken:

Telefonisch: (050) 727 15 05 (op werkdagen van 9-17 uur)

per email: ombudsmansd@zorgbelang-drenthe.nl

per brief: Ombudsman sociaal domein De Kazerne, Annerweg 30 9471 KV Zuidlaren.