Nieuw bestuurslid PR gezocht

Wie wil ons bestuur komen versterken?
 
De Wijkvereniging is op zoek naar aanvulling van het bestuur
Wegens vertrek uit de wijk zoeken wij iemand voor:
PR en communicatie.
 
Dat houdt o.a. in:
Activiteiten in de wijk organiseren. Denk hierbij b.v. aan samen met de winkeliersvereniging een markt organiseren of een activiteit in het winkelcentrum op initiatief van de wijkvereniging. Zoals b.v. een feestweek bij 30 en 35 jarig bestaan of een verkeersmarkt en een sportdag voor wijkbewoners.
 
Ideeën aandragen en hulp bij redactie wijkkrant. Dat houdt in: copy aanleveren, winkeliers vragen om stukjes aan te leveren. De Wijkkrant rondbrengen bij winkeliers en directie van scholen om contacten warm te houden.
 
Hulp bij contacten met jongeren in de wijk met ondersteuning van beroepskrachten. Hulp bij organisatie van een feest of speciale evenement in de wijk bedoeld voor jongeren.
 
Facebookpagina aanvullen met nieuws.
 
Bij afscheid van bestuurslid/vrijwilliger een cadeau kopen/geven.
Kaart versturen indien iemand van ons ziek is.
 
Kortom een duizendpoot. Lijkt het u leuk?