Jongeren in de Rietlanden

Jongeren in de Rietlanden.

Er is een tijd geweest dat wij als Wijkvereniging een goed contact hadden met de jeugd in onze wijk. Dit heeft destijds geleid tot heel mooie resultaten. Denk hierbij bijv. aan de Playground en de overdekte hangplek aldaar.

Al geruime tijd zijn we deze contacten kwijt, vanwege doorstroming van jongeren naar ander onderwijs of vertrek naar elders. Het is ons nog niet gelukt om weer aanspreekpunten te vinden bij de jongeren van de Rietlanden. Ondertussen is er een jongerenwerker beschikbaar gekomen en willen we graag weer een poging doen om in contact te komen met de jeugd in onze wijk. Wij willen graag van jullie horen wat er in onze wijk voor en met jullie kan worden gedaan.

Jongeren laat van je horen. Neem contact met ons op via onze website of loop eens bij ons binnen op dinsdagmiddag in de Valkenhof. Een mailtje sturen kan ook!