Informatie over energietransitie op jaarvergadering gaat niet door!

Informatiebijeenkomst over energietransitie op 11 maart in het Woonwijkcentrum “Valkenhof” gaat NIET door

Helaas zijn wij er niet in geslaagd om de gemeente Emmen bereid te vinden om de wijkbewoners bij te praten over de energietransitie in Emmen en met name wat kan dat betekenen voor de bewoners in de Rietlanden. Men is er nu nog niet klaar voor, zegt men.

Wel zullen zij in de loop van het jaar hierop terugkomen en een info en gespreksavond in onze wijk  Rietlanden organiseren. Dan krijgen alle inwoners de kans om geïnformeerd te worden en de gelegenheid om hierover vragen te stellen en in gesprek te komen. Hierover volgt nader informatie.

LET OP:de op 11 maart aangekondigde algemene ledenvergadering gaat wel door, (19.00 uur in de Valkenhof) maar deze is uitsluitend toegankelijk voor leden van de wijkvereniging. Als u daar ook bij aanwezig wilt zijn, kunt u zich voordien alsnog inschrijven als lid via onze website. www.wijkverenigingrietlanden.nl

Het bestuur.