Enquête Hello Festival

De Wijkverenigingen van Rietlanden en Woonpark Sandur willen graag uw mening horen over de gang van zaken rondom het "Hello festival".

Daarom  verzoeken wij u om via een klik op de onderstaande link enkele vragen hierover aan ons te beantwoorden.

Wij rekenen op uw medewerking.

Als u op deze link klikt komt bij de vragen.

B,v.d. voor uw medewerking,