Conceptplan herinrichting winkelcentrum

Hierbij willen wij u het conceptontwerp tonen van de herinrichting van ons winkelcentrum.

Dit ontwerp is tot stand gekomen in een klankbordgroep samen met de winkeliersvereniging, de Wijkvereniging, vertegenwoordigers van de Valkenhof en de gemeente. Dit ontwerp is nog niet het definitieve ontwerp er wordt nog aan “gesleuteld”, maar het geeft al de richting van denken aan.

Het verder uitgewerkte ontwerp hopen wij volgend voorjaar te kunnen presenteren op een informatiebijeenkomst. Hier kunt u dan toelichting krijgen op het ontwerp en ook uw menig daarover geven.

Parkeerterrein:

De twee supermarkten worden groter dan in de huidige situatie. Daarom wordt ook het parkeerterrein opnieuw ingedeeld, de huidige bomen worden daarvoor verwijderd en er komen op andere plaatsen nieuwe terug.

Binnengebied (winkelgebied voor de winkels):

De looproutes over het plein worden verbeterd door de “heuvel” te verwijderen. Enerzijds worden de bomen voor de schaduw en de sfeer gewaardeerd maar anderzijds worden ze ook als donker en als “te veel” gezien. Het groene binnengebied wordt vervangen door 2 kleinere (groen)vakken. In één deel is ruimte voor bomen en in het andere deel voor zitten en/of spelen.

Het lukt niet om alle bestaande bomen te handhaven. Na onderzoek van de situatie en de levensverwachting van de bomen wordt gekozen welke in het nieuwe ontwerp ingepast kunnen worden. Hieromheen komen randen waar men op zitten kan.

De Wijkvereniging zorgt voor de speelvoorziening. Dit in overleg met de gemeente.

Er komen 2 soorten verharding. Eén voor de looproute (voor de winkels), de andere voor de zogenoemde “kleedjes” (middengebied). Het onderscheid in de 2 soorten verharding wordt door kleur en het formaat van de stenen gemaakt.

De pinautomaat buiten bij de Bruna gaat weg, binnen zal hij blijven bestaan. Er komen fietsenrekken, de juiste plek wordt waarschijnlijk tegen de gevels van de supermarkten. Over de plaats voor winkelwagentjes van de Lidl is men nog in overleg. Die van de Jumbo komen waarschijnlijk binnen.