Bomenkap Winkelcentrum

De gemeente is volop bezig met de voorbereiding voor het (her)inrichten van het winkelcentrum.

Een van de onderdelen van de voorbereiding daarvoor is dat zij nog een aantal bomen – die zo lang mogelijk zijn blijven – nu zullen moeten gaan kappen.

Het betreft o.a. de bomen die niet blijven staan in het middengebied/plein.

Het kappen van de bomen gaat volgende week (week 7) plaatsvinden en zal uitgevoerd worden door de BTL.

Dit kan mogelijk enige hinder tot gevolg hebben. Uiteraard zal getracht worden dit tot een minimum te beperken.