AED in gebruik genomen in het Sternenveld

AED in gebruik genomen in het Sternenveld

In het Sternenveld hebben twee bewoners een actie gestart om voor de buurt een AED aan te schaffen die 24 uur per dag bereikbaar is. Mensen met hartproblemen kunnen zo binnen 6 minuten met behulp van een AED gereanimeerd worden wat de overlevingskans duidelijk verhoogd.

De Hartstichting en Philips (fabrikant van AED’s) hebben een crowdfundingplatform in het leven geroepen zodat het voor bewoners mogelijk wordt gemaakt om een doneeractie te houden.

Binnen 3 weken was het benodigde geld door de buurt bij elkaar gebracht. En ook het onderhoud voor de komende 5 jaar is geregeld mede door een bijdrage van Philips van € 1000,=. Voor de bijkomende kosten heeft de wijkvereniging heeft ook een bijdrage geleverd.

Twaalf burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen hebben zich spontaan gemeld en 3 mensen hebben aangegeven dat zij een cursus Reanimatie/AED willen gaan volgen. De buurt is hier een stuk veiliger door geworden.

De AED is inmiddels officieel  in gebruik genomen. Hierbij waren de buurtbewoners, wethouder Raymond Wanders en de Wijkvereniging aanwezig.

De Wijkvereniging hoopt dat dit fantastisch initiatief navolging zal gaan vinden in andere buurten.

Er loopt inmiddels ook een actie in het Vinkenveld.