Het bestuur

Het bestuur van de Wijkvereniging bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter :         Henk v.d. Vaart
     
Vice-voorzitter : Vacant
     
Secretariaat en spreekuur : Miep Scholten / Jans Brinks
     
Penningmeester : Rene Gritter
     
Bestuursleden : Angela van der Voort
    Gert Reemeijer
    Iebele de Boer
     
Werkgroep leden : Visie Rietplas: Gert Reemeijer
    Werkgroep G&G: Iebele de Boer
    Werkgroep Speelvoorzieningen: Herman Schulte
     
 Vrijwilligers Herman Scholten
    Fred Wijnbeek
    Jan de Jong
    Bertus Leutscher
    Paul de Bruin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de Wijkvereniging zijn een aantal activiteiten ondergebracht in werkgroepen, klik hier om het schema te bekijken.

Voor het bestuur en de werkgroepen zoeken wij vrijwilligers.